Wina z pasją

W każdej butelce oprócz doskonałego wina
dostaniesz serce i pasje, uszlachetniające smak jeszcze bardziej

Zobacz pełny spis najlepszych butelek

Polityką prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności Provinum

Postanowienia ogólne

Serwis provinum.pl (dalej zwany Serwis) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych osób rejestrujących się w Serwisie (dalej zwanych Użytkownikami).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu

 1. Gromadzenie danych osobowych 1.Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w profilu jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Użytkownikowi, który wypełnił profil, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 3. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte (np. IP logowania, dane badawcze aktywności użytkowników w Serwisie).

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Serwis. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwis jest uprawniona na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom .
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w profilu przetwarzane będą przez Serwis wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w profilu.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać newslettera na podany w trakcie procesu zapisu adres e-mail, może w swoim kliknąc pod dowolną wiadomością hiperłącze "Nie chcę otrzymywać newslettera".

Przekazywanie informacji o Użytkownikach Serwisu

 1. Serwis nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika..
 2. Przetwarzane przez Serwis dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać newslettera na podany w trakcie procesu zapisu adres e-mail, może w swoim kliknąc pod dowolną wiadomością hiperłącze "Nie chcę otrzymywać newslettera".
 5. Postea aperiam iuvaret et per, ius aliquid invidunt an

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.